Las Arpilleras por la memoria


Bélgica Castro Fuentes
19 oktober – 22 november PANORAArpilleras, handarbetet som görs på en grov säckväv, är ett sätt att uttrycka erfarenheter som är svåra att sätta ord på. Det är en feminin och marginaliserad konstform som speglar sociala erfarenheter utan ord.

Redan före militärkuppen 1973 fanns det en tradition av att använda denna teknik, som bär sitt namn efter det material den byggs på. De färgglada textilarbetena berättar historier om kvinnor och deras liv. Efter det året förvandlades Arpilleras till en sorts vittnesmål om de övergrepp på mänskliga rättigheter som begicks under Augusto Pinochets diktatur.

Bélgica Castro föddes 1957 i Santiago, Chile. 1978, efter tillfångatagande och försvinnandet av sin make under statskuppen, gick hon med i en grupp, där hon lärde sig skapa Arpilleras tillsammans med andra kvinnor som samlas för att brodera sina sorger och göra färgrika kreationer med nål, tråd och tyg.

Tack vare sina Arpilleras har Bélgica lyckats fånga minnena av vad som hände i Chile. På så vis lämnar hon ett vittnesmål för framtida generationer.

Detta urval av hennes verk, som presenteras på Panora är en skildring av det sociala uppror som startade i Chile den 18 oktober 2019 och som spred sig genom landet, från norr till söder.

Arpilleras - Belgica Castro

Studies have found that students in the program gain write essays for money approximately two years of academic growth in one year, as measured clue by standardized tests, mr.