1492 – “QHIPNAYR UÑT’ASIS SARNAQAÑAWA”

UTSTÄLLNING | Mirna Ticona
20 oktober–21 november | PANORA

1492 är året – det västerländska året – då spanska kolonisatörer invaderar och koloniserar ursprungsfolkens territorier i Abya Yala (Amerika). Även efter att den spanska kronan förlorat makten över Abya Yala skapas nya nationalstater som kontrolleras av vita criollos (spanskättlingar) och vita mestiser.

Koloniseringen, rovdriften och plundringen av ursprungsfolken och territorier fortsätter ännu i dag på så vis. Därifrån stammar projektet ”1492”, som en kritik av kolonialismen i Abya Yala, av det Globala Nord och av världssystemet.

Mirna Ticona är aymara/indígena, hon föddes och växte upp i de perifera förorterna i norra La Paz i Bolivia, bland vanliga människors kamp för överlevnad. Hon studerade journalistik och litteraturvetenskap, och ett år på Konsthögskolan (Escuela de Bellas Artes) i La Paz och flyttade senare till Sverige 2003.

Hon är invandrare, antikolonial, antipatriarkal och antirasistisk aymara konstnär. Hon jobbar med ämnen som migration, miljö, avkolonisering och social rättvisa i världssystemet. För Mirna är det omöjligt att berätta sin historia och sitt folks historia som om den europeiska koloniseringen aldrig hade skett.

www.mirnaticona.com

Studies have found that students in the program gain write essays for money approximately two years of academic growth in one year, as measured clue by standardized tests, mr.