Föreläsning: Storkaribien i fokus: Perspektiv och aktuell problematik | El Gran Caribe en el foco: Perspectivas y problemáticas en la actualidad

Tisdag 25 oktober | 18:00–19:30 
Lilla Salen, ABF Malmö
Språk: Spanska med tolkning till svenska
Med medverkan av Aníbal García Fernández
FRI ENTRÉ

SVE

Centralamerika och Karibien bildar tillsammans regionen Storkaribien, som inte bara delar en gemensam historia och kulturella drag utan även många utmaningar som har sina ursprung i ett speciellt geografiskt läge och ländernas förhållanden till andra länder, inte minst till USA. Hur möter Storkaribien dessa utmaningar? Vad är utmärkande för USAs närvaro i denna region?

Aníbal García Fernández

Forskare på Enheten för Geopolitisk Analys på det Latinamerikanska Centret för Geopolitik (CELAG), erbjuder oss en bred bild över Centralamerika och Karibien med fokus på geopolitik, geoekonomi och mänskliga rättigheter.

ESP

Los países que conforman Centroamérica y el Caribe componen la región conocida como Gran Caribe. Esta región comparte no solamente historia y rasgos culturales comunes, sino también muchos retos que provienen de su particular situación geográfica y su relación con otros países, fundamentalmente Estados Unidos. ¿Cómo enfrenta El Gran Caribe estos retos? ¿Cuáles son las características de la presencia de EE.UU. en esta región?

Aníbal García Fernández

Investigador de la Unidad de Análisis Geopolítico del Centro Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) nos ofrece una visión amplia sobre Centroamérica y el Caribe desde un enfoque geopolítico y geoeconómico y de derechos humanos.

ENG

The countries that conform Central America and the Caribbean compose the region known as the Greater Caribbean. This region not only shares history and common cultural traces, but as well many challenges that stem from their particular geographic situation and their relation with other countries, mainly the U.S.A. How is the Greater Caribbean facing these challenges? What are the characteristics of the presence of the U.S.A. in this region?

Aníbal García Fernández

Researcher in the Unit of Geopolitical Analysis at the Latin American Centre of Geopolitics (CELAG). He offers us a wide vision on Central America and the Caribbean from a geopolitical, geoeconomic and human rights perspective.


Posted

in

,

by