Kortfilmspaket I: Colombia i våra hjärtan

Lördag 29 oktober, kl. 13:30–14:30
Biograf Panora
Friisgatan 19D, Malmö
Fri entré till medlemmar i Imágenes del Sur/Bilder från Söder

Frönas tystnad | El silencio de las semillas | The silence of the seeds

Dokumentär
Regi: Elisabeth Pirela.
Colombia, 2021.
Språk: Wayuunaki med engelsk text. 
Längd: 9 min.

SVE

En wayuu kvinna återvänder till sin hemtrakter i Alta Guajira. Hon tvingas lämna staden på grund av pandemin och återfinner sig själv i naturen och med de urgamla kunskaperna. Bristen på kunskap framkallar rädsla och rädslan föder sterilitet. En känslosam resa och ett återseende med ursprunget. En kortfilm som stöttas av bygemenskapen.

ESP

Una mujer wayuu regresa a su región de origen en la Alta Guajira. Se ve forzada a abandonar la ciudad por la pandemia y reencontrarse con la naturaleza y conocimientos ancestrales. La ignorancia provoca miedo, y el miedo provoca esterilidad. Un emotivo viaje y reencuentro con el origen. Un cortometraje hecho con el apoyo de toda una comunidad.

ENG

A wayuu woman returns to her home region in Alta Guajira. She is forced to abandon the big city because of the pandemic, and to meet again with nature and ancestral knowledge. Ignorance provokes fear, and fear fosters sterility. An emotional journey to return to the origin. A short film made with the support of a whole community.

Bana väg  | Abrir monte  |  Open mountain

Regi: Maria Rojas Arias.
Colombia, Portugal 2021.
Språk: Spanska, engelsk undertext.
Längd: 25 min.

SVE

Den 19 juli 1929 kämpade en grupp skomakare  i en by i Colombia för att förbättra levnads- och arbetsvillkoren i landet. De kallade sig själva “Bolsjevikerna i Líbanon, Tolima”. Deras revolution varade bara en dag och man försökte radera spåren av den.

ESP

El 19 de julio de 1929, en un pueblo de Colombia, un grupo de zapateros luchó por mejorar las condiciones de vida y de trabajo en el país. Se llamaron “Los Bolcheviques del Líbano, Tolima”. Su revolución duró solo un día e intentaron borrar sus rastros.

ENG

On 19 july 1929, in a small village of Colombia, a group of shoe makers put up a struggle to improve the life and working conditions in the country. They called themselves “The Bolsheviks of Libano, Tolima”. Their revolution lasted only one day, and their traces were forced to disappear.

Framtiden är ett vattenpalats | El mañana es un palacio de agua | Tomorrow is a water palace

Regi: Juanita Onzaga.
Colombia, Mexico, Italia, Bélgica 2022
Språk: Spanska, italienska, engelsk undertext.
Längd: 16 min.

SVE

”Jag vill berätta historien om hur allting slutar och börjar igen”. Framtiden är inte vad vi en gång föreställde oss. Människans ambitioner har skapat en verklighet som är bortom all science fiction. Dystopin är här och nu, och den berättas på italienska och spanska i denna experimentella kortfilm full av futurism, teknologi och forntida kosmogoni.

ESP

”Quiero contar la historia de cómo todo ha terminado y comienza de nuevo”. El futuro no es lo que alguna vez imaginamos. La ambición humana ha levantado realidades más allá de toda ciencia ficción. La distopía es aquí y ahora, y se narra en italiano y español en este magnético corto experimental cargado de futurismo, tecnología y cosmogonía ancestral.

ENG

“I want to tell the story of how everything has ended and is starting again”. The future is not what we imagined. The human ambition has created realities beyond any science fiction. The dystopy is here and now, and it is narrated in Italian and Spanish ins this magnetic experimental short film loaded with futurism, technology and ancestral cosmogonies.


Posted

in

, ,

by