Latinamerika i fokus

Vi visar en annan bild av Latinamerika än den som oftast syns i media och att lyfta fram film som vanligtvis inte kommer till svenska biografer.”

BILJETTER

Aktuellt

31 maj, 2019

Dok-inblick II: Trazos familiares

20 maj, 2019

DOK.inblick Uruguay