Övriga arrangemang

FN:s deklaration om de Mänskliga Rättigheterna samt Globala Målen & Agenda 2030 utgör ett ram till valet av flera av våra film- och samtalsprogram.

2021 sätter vi fokus på Peru.