Om festivalen

Latinamerika i Fokus

Sedan år 2003 arrangerar föreningen Imágenes del Sur Film-och Kulturfestivalen Latinamerika i Fokus i Malmö.  Tanken är att visa en annan bild av Latinamerika än den som oftast syns i media och att lyfta fram film som vanligtvis inte kommer till svenska biografer. Utöver film arrangerar vi föreläsningar, paneldiskussioner och öppna samtal kring aktuella teman och socialpolitiska frågor relaterade till kontinenten.

Vi visar såväl dokumentär-  som spelfilm och bjuder ofta in filmare att presentera och diskutera kring sina filmer. Vi är särskilt intresserade av att lyfta fram kvinnor som arbetar med film och försöker att lägga ett genuspersektiv på vårt program Eftersom vi tror att film är ett utmärkt sätt att väcka intresse och engagemang bjuder vi in skolan till gratis skolbio under namnet Film och samtal för lärande- och tillhandahåller material för lärare att arbeta vidare med.