Ett helare Malmö

Projektet Ett Helare Malmö – Var finns kvinnorna i historieundervisningen? har producerat tre dokumentärfilmer baserade på intervjuer med Malmökvinnor som varit aktiva i olika historiska skeenden och deras  kamp för ett bättre samhälle. Vi får möta kvinnliga aktivister från Latinamerika, Iran, Mellanöstern och Afrika som upplevt diktatur, revolution och förföljelse. Med hjälp av dem lyfter vi kvinnors medverkan i samtidshistoriska skeenden.

Learn More

Ett Helare Malmö Fokus Afrika, aktuella konflikter och aktivism

Ett Helare Malmö Fokus Iran

Ett Helare Malmö Fokus Latinamerika